Tento web není aktualizován od roku 2012

VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM – II.

(Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení.)
lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D.
počet hodin: 8
termíny:

23. 11. 2011 (9.00–17.00 hod.)

uzávěrka přihlášek: 3. 11. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

515A/2011

poplatek: 900,- Kč
odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová
obsah přednášky: Metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na školní věk; strukturované pozorování, facilitovaná herní diagnostika – hodnotící schéma. Rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických dysfunkcí a jejich důsledků pro školní výuku (centrální poruchy zraku, poruchy řeči, motoriky, pozornosti, exekutivních funkcí); možnosti odhadu kognitivního potenciálu; socioemoční vývoj. Specifické poruchy učení u dětí s kombinovaným postižením. Diferenciální diagnostika (zejména mentální retardace, infantilní autismus, ADHD/LMD). Vodítka ke stanovení stimulačních a komplexních rehabilitačních plánů; otázky alternativní a augmen-tativní komunikace.
Rozbor některých kazuistik (účastníkům je doporučeno připravit si případy z vlastní praxe).