Tento web není aktualizován od roku 2012

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - DIVIZE IPPP

Kompletní vzdělávací nabídku naleznete zde.

Data konání vzdělávacích programů, která jsou v této nabídce uvedena jen rámcově (např. březen 2010), budou v dostatečném předstihu upřesněna v sekci Vzdělávání/Aktuality.

Oznámením o zařazení do kurzu budou účastníci vyrozuměni tři pracovní dny po uzávěrce přihlášek.

 

Přihlášky ke vzdělávacím programům divize IPPP

Přihlášku vyplňte na našich webových stránkách divize IPPP zde nebo v menu: Vzdělávání → Přihláška
Popřípadě je možné zaslat přihlášku listovní poštou na adresu IPPP, Novoborská 372, 190 00 Praha 9-Prosek.
V přihlášce uveďte:
* své jméno, příjmení, titul, celé datum narození, kvalifikaci
* název programu, termín a místo jeho konání a kód programu
* vaši adresu pro listovní poštu, e-mailovou adresu
* telefon, na kterém je možno vás zastihnout
* název a adresu pracoviště
* typ úhrady kurzovního poplatku
* číslo účtu plátce v případě úhrady kurzovního poplatku bankovním převodem bez vyhotovení faktury
* přesný název organizace, fakturační adresu, IČ, číslo účtu plátce, ze kterého bude platba provedena
na základě vystavené faktury
* v případě vícedenních kurzů, které se konají v Praze, i máte-li zájem o přespání v prostorách IPPP

 

Storno poplatky

Zájemcům zařazeným do kurzu, kteří se nezúčastní a neomluví svoji neúčast nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatek. Při odhlášení účasti 5–7 dnů před konáním vzdělávacího programu činí storno poplatek 25 % ze zaplacené částky, při odhlášení účasti 2–5 dnů před konáním vzdělávacího programu 50 %, v případě, kdy zájemce svoji neúčast oznámí až den před konáním kurzu nebo ji neoznámí vůbec, není možné uhrazenou částku vrátit.